اموزش تصویری روانشناسی نیمه تاریک

کسانی که کتاب جوجه اردک زشت درون-با عنوان قبلی نیمه تاریک وجود- را خوانده اند با دیدن این فیلم شگفت زده خواهند شد. کسانی هم که هنوز با بحث نیمه تاریک وجود آشنا نشده اند با دیدن این فیلم و انجام تمرینات آن می توانند یک اتفاق مهم را در زندگیشان رقم بزنند.

  • ظرفیت: 100
  • هزینه ثبت نام در دوره: 100,000 ریال
  • حد نصاب: 1
  • تعداد شرکت کننده ها : 1 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

اموزش تصویری روانشناسی نیمه تاریک

اموزش تصویری روانشناسی نیمه تاریک

تاریخ ثبت : 1397/11/16 کد دوره : r465798013
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/16 تاریخ پایان دوره : 1398/11/16

تبلت یا مبایل هوشمند

تا ما بدانیم، ریشه ترس ها، تردید ها، اشتباهات تکراری و یا عدم اعتماد به نفس مان در کجاست