دوره عالی مدیریت کسب و کار


  • ظرفیت: 15
  • هزینه ثبت نام در دوره: 18,000,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 300,000 ریال
  • حد نصاب: 8
  • تعداد شرکت کننده ها : 7 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

دوره عالی مدیریت کسب و کار

دوره عالی مدیریت کسب و کار

تاریخ ثبت : 1397/08/22 کد دوره : r316028597
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/08/22 تاریخ پایان دوره : 1398/08/15

داشتن مدرک کارشناسي ارشد از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي معتبر کشور و يا خارج از کشور مورد تأئيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

توانمندسازی مديرانی مستعد و شايسته در کشور جهت توسعه و گسترش فعالیت موفق سازمان ها در سطح ملی و بین المللی است.

روش تحقيق پیشرفته در کسب و کار